onsdag, april 29, 2009

Lek med definition

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar alla landsting att erbjuda omskärelse av pojkar även i fall där det inte är medicinskt motiverat. Det innebär att pojkbarn kommer kunna bli omskärda av kulturella och/eller religiösa skäl. Omskärelsen kan alltså innebära att det på ett barn görs ett kirurgiskt ingrepp, som medför att en del av ett friskt könsorgan avlägsnas.

Intressant är att SKL rekommenderar detta samtidigt som samma ingrepp på ett flickbarn skulle medföra ett fängelsestraff för den som utför det. Eller för den som ser till att det utförs. För kulturella och religiösa kirurgiska ingrepp på flickbarns kön räknas som könsstympning, och fördöms av bland annat Amnesty, UNICEF och RFSU. Första paragrafen i "Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor" lyder "Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympadessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem(könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke harlämnats till ingreppet eller inte.". Straffet kan bli mellan 2 till 10 år, beroende på om brottet betraktas som grovt eller ej.

Så, samma ingrepp fast på barn av olika kön bedöms och betraktas som två väldigt skilda handlingar. Det ena är ett grovt brott, på gränsen till tortyr, medan det andra ses som en åtgärd rekommenderat av SKL för att se till barnets bästa. Konsekvent och logiskt.

måndag, april 27, 2009

Ah, lite mer trams i mitt liv.

Idag blev jag än en gång påmind om reglerna för blodgivning. Jag kan inte låta bli att ytterligare än gång påpeka inkonsekvensen med att män som har haft sex med män inte får ge blod. Personer som har sex med en ny person utöver man till man relationer behöver bara vänta 3 månader innan de får ge blod. Några krav på att testa sig mot sexuellt överförbara sjukdomar finns inte. Män som har sex med män får aldrig mer ge blod. Det innebär i praktiken att den som lever ett monogamt, välskyddad sexuellt liv men har sex man till man inte får ge blod medan sexuellt aktiva som eventuellt inte skyddar sig och därmed kan bära på sjukdomar får ge blod. Utöver att det inte i alla lägen är självklart vilken kön en person innehar, innebär reglerna alltså att det inte är en persons faktiska beteende som avgör om de bedöms vara en säkerhetsrisk eller ej, utan reglerna bygger på en uppfattning att vissa beteende är identitetsskapande som medför ett leverne som är mer risktagande. Tramsigt!

Själv får jag förövrigt inte ge blod just nu. 6 månaders karens skrev personalen på bloddroppen in. Jag har levt väldigt riskfyllt tydligen, 6 månader är längre än exempelvis 3 månader för ny partner. Vad har jag då gjort?

Tagit hål i öronen. Riskfyllt.

fredag, april 03, 2009

Mina skattepengar....

...går bland annat till skatteverket för att dessa ska kunna stoppa föräldrar från att namnge sina barn som de vill. David är ett mansnamn! Suck, vad jag önskar att jag hade kunnat få behålla de pengarna själv och satsa på något vettigare än könslig särskiljning.

Mycket kön nu på min blogg....mycket kön i verkligheten. För mycket.

torsdag, april 02, 2009

Strunta i att definiera dig....

...någon annan kommer ändå göra det åt dig. Exemeplvis om jag skulle ingå äktenskap med någon. Då kommer min sexualitet plötsligt definieras (... ... ...)utifrån min partners kön och mitt kön. Så det spelar ingen som helst roll hur du själv benämner din sexualitet.

onsdag, april 01, 2009

Kön och sexualitet avgör dina rättigheter!

Sitter precis som många andra (Mikaela, Anders, Richard) och tittar på debatten om könsneutrala äktenskap. Min fråga är hur någon kan försvara särlagstiftning som gör gällande att kön och sexualitet ska avgöra vilka lagar som gäller för den enskilde? Dock är en ännu viktigare punkt för mig varför lagstiftarna alls ska lägga sig i individens val ifråga om livsstil och partners? Varför stifta lagar som innebär att det saknas ett funktionellt skydd för de som väljer att bilda familj som inte baseras på sex och kärlek? Varför exkludera den stora massan som inte lever enligt modellen förälder + förälder + barn? Varför inte en gång för alla göra upp med den stenkonservativa bilden av kärnfamilj som den optimala lösningen att ordna sina livsrelationer efter. Fram med en samlevnadsbalk som ger ekonomiskt och juridiskt skydd för människor som väljer att leva ihop, oavsett kön, sexualitet, antal och innbördes relation!

torsdag, mars 12, 2009

Konsumentmakt it is!

Som jag tidigare skrev ger öppnar de nya medierna möjligheter för bland annat upprörda konsumenter att stråla samma och protestera. Nu backar Coop angående att sluta sälja mjölk från Skånemejerierna på grund av de omfattande protesterna. Facebookgruppen "Coop suger fett! Sälj skånsk mjölk i Skåne!" har för närvarande över 9500 medlemmar.

torsdag, mars 05, 2009

Insändare om kondomutdelning

Kondomer även till den som köper sex!

Kritiker menar att prostitutionsgruppens utdelning av kondomer fungerar som en uppmuntran att bryta mot sexköpsförbudet. Debatten har likheter med den som förs kring sprutbytesprogrammet. Argumenten där är att sprutbyte underlättar missbruk istället för att markera förbudet mot att använda narkotika. Viktigare argument har dock vunnit gehör: spridningen av allvarliga sjukdomar minskar och socialt arbetande kommer i kontakt med dem som missbrukar, vilket underlättar arbetet för att missbruket ska upphöra.

Det hälsofrämjande argumentet för att dela ut kondomer även till den som köper sex väger lika tungt som för utdelningen av rena sprutor. En könssjukdom smittar inte ensidigt och det är logiskt att oavsett vem som använder kondom, så förhindrar den smitta från båda hållen. Möjligheten att kondom används ökar om även de som köper sex får kondomer. Utdelandet kan dessutom medföra att de berörda påminns om att skydda sig.

Liksom vid sprutbytessatsning innebär kondomutdelningen att socialt arbetande får träffa dem som köper sex, vilket underlättar att stödja dessa att sluta köpa. Malmö Stad har redan idag projekt för att stödja dem som vill sluta köpa sex, exempelvis genom KAST. En diskussion kring ideologisk markering faller därmed platt till marken. Det går att ifrågasätta om en utdelad kondom uppmuntrar den som planerar köp av sex. Det är troligt att den som planerar att köpa sex gör detta oavsett kondom eller ej, med risken att få eller sprida könssjukdomar.

Grundtanken bör vara att värna om dem som far illa av prostitution. Satsningar bör därför göras i alla riktningar för att förhindra lidande som sexköp kan innebära. En sådan satsning är att skydda de som säljer sex från könssjukdomar. En annan satsning är att stödja de som köper sex så att de kan upphöra med detta. Centralt är att ideologiska markeringar inte får stå i vägen för att förhindra att individer far illa.

Sara Enetoft (MP), ersättare i sociala resursnämnden
Johanna Öfverbeck (MP)

Konsumentmakt!

I en tid då många beklagar sig över att de stora företagen styr världen kan jag inte låta bli att konstatera att nya sätt för konsumenter att visa sin makt håller på att utkristalliseras. Det senaste exemplet är hur skåningarna protesterar mot att Coop ersätter mjölk från Skåne Mejerierna med mjölk från Arla. Visst har det även förr funnits enskilda personer som bojkottat och skrivit upprörda brev, men med forum såsom Facebook har möjligheterna ökat för privatpersoner att sluta sig samman och protestera. I skrivande stund har 5900 personer anslutit sig till gruppen "Coop suger fett! Sälj skånsk mjölk i Skåne!". Jag vågar gissa att denna samlade grupp av människor bara genom sin storlek kan påverka betydligt mer än 100 uppretade brev som inkommer till Coops kundtjänst.

Ett litet räkneexempel: Om alla dessa valde att i en vecka låta bli att köpa sin mjölk hos Coop skulle dessa göra en förlust på ca 94 000 (5900 personer x 2 liter mjölk/person x 8 kronor)

Om denna uppretade skara människor valde bort Coop i en månad skulle förlusten från mjölkintäkterna stiga till 413000 kronor. Antagligen skulle detta också innebära att Coop förlorade andra intäkter än på mjölk då konsumenterna antagligen gör alla sina inköp hos en annan affärskedja.

Så Coop, ett tips - sälj skånsk, ekologisk mjölk i Skåne så slipper ni massa uppretade, arga konsumenter.

onsdag, mars 04, 2009

Spela fotboll, stoppa hivspridning!

Fotbollsklubben LB07 i Malmö tar sitt samhälleliga ansvar och samarbetar med Noaks Ark för att öka kunskapen om hivspridning och sexuellt överförbara sjukdomar bland klubbens medlemmar. Ungdomar, ledare och föräldrar kommer alla erbjudas information. Detta tycker jag är ett utmärkt sätt för en idrottsorganisation att visa på sitt ansvar som hälsobefrämjande institution, vars mål är att uppmuntra framförallt barn och ungdomar till en hälsosam livsstil. Dessutom är satsningen väldigt bra ur ett normbrytande perspektiv - nu kanske vi en gång för alla kan få bort bilden av att det endast är missbrukare, homosexuella män och sexköpare som drabbas av hiv (därmed inte sagt att dessa inte ingår i idrottsföreningar).

tisdag, mars 03, 2009

Våren verkar vara här!

Efter en promenad i parken kan jämförelser göras med bilden ovan - det verkar vara vår på gång! Mycket trevligt att se blommor sticka upp ur marken. Jag bara önskar att det vore ännu mer blommer i Malmö och desto mindre asfalt. Kanske är det påväg i rätt riktning, visioner om grönhet finns i alla fall. Fler cykelbanor planeras och spårväg ligger för beslut. Toppen säger jag! Dessutom ska initiativer om ett bilfritt Möllan handläggas...så vem vet? Nästa vår kanske det finns snödroppar utan för min port...